Ντύσιμο Αυτοκινήτων

Μετά από 20 χρόνια εμπειρίας υποστηρίζουμε ότι ο πλέον έξυπνος και πρωτότυπος τρόπος διαφήμισης - προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, είναι η κινητή διαφήμιση μέσω της μερικής κάλυψης αλλά και ολικής κάλυψης  των εταιρικών αυτοκίνητων,ο οποίος παρέχει ισχυρό πλεονέκτημα στον διαφημιζόμενο, έναντι των άλλων.
Χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα της 3Μ  προσφέρουμε  τη μέγιστη χρονικά αντοχή του υλικού, καλύπτοντας παράλληλα ποιότητα εκτύπωσης, υλικού και επικόλλησης.